Uudised

 • Avatud valitsemise partnerluse ümarlaua ettepanekud Riigikogu avatuse suurendamiseks

  15.04.2015

  Austatud Riigikogu juhatus. Õnnitleme teid Riigikogult saadud volituste puhul korraldada vast valitud rahvaesinduse tööd. Seda keerulist ja austust väärivat rolli täitma asudes on teil ilmne vajadus leida vastused Riigikogu ja selle komisjonide töö avatuse küsimuses, mis tõstatus teravalt eelmise koosseisu lõpukuudel. Avatud valitsemise partnerluse ümarlaud väljendas 23. jaanuaril 2015 Riigikogule saadetud kirjas valmisolekut koondada vabaühenduste … Loe edasi >

 • Avatud valitsemise partnerluse ümarlaua pöördumine valitsusliitu moodustavate erakondade poole

  17.03.2015

  Austatud läbirääkimistel osalejad. Seekordsed Riigikogu valimised on toonud jõuliselt esile vajaduse ühendada valitsuse ja kodanikkonna jõupingutused Eesti parema tuleviku nimel. See eeldab võimu teostamist läbipaistvalt ja dialoogis ühiskonnaga ehk avatud valitsemist. Eesti liitus 2012. aastal rahvusvahelise avatud valitsemise partnerluse (AVP) initsiatiiviga, võttes endale kohustuse järgida avatud valitsemise põhimõtteid ja viia neid ellu valitsusväliste partneritega koostöös … Loe edasi >

 • Mõttekoda “Kuidas Saue valda ühiselt valitseda?”

  03.03.2015

  Teisipäeval, 3. märtsil  Sauel toimunud mõttekojas "Kuidas Saue valda ühiselt valitseda?" nuputasid kokkutulnud uusi viise, kuidas vallavõimu ja kogukonna koostööd veelgi süvendada. Ühiselt leiti, et senisest veelgi enam rõhku tuleks pöörata tehnoloogia nutikamale kasutamisele inimeste inforeerimisel otsustest ja teenuste pakkumisel. Näiteks, täiustada teavitussüsteemi dokumentide, lubade menetlusetappidest ja tulemustest, luua võimalus koostada nn personaalsed dokumendikaustad jne. Lisaks … Loe edasi >

 • AVP KOV projekti juhtkomitee pidas koosolekut

  08.12.2014

  Täna kogunes kevadel alanud projekt "Avatud valitsemine kohalikes omavalitsustes" juhtkomitee, et arutada projekti senist kulgu ja  kavandada edaspidiseid tegevusi.  Projektijuht Kristina Reinsalu esitas ülevaate  seni toimunud mõttekodadest, millega on hõlmatud 7 valda ja linna. Mõttekodade tulemusena on  valminud   avatud valitsemise tegevuskavade visandid, mis ootavad kohtadel täiendamist.  Projekti ekspert Liia Hänni andis ülevaate kavandatud tegevustest avatud valitsemise 7 … Loe edasi >

 • Haljala mõttekojas peeti oluliseks avatust ja kodanikega dialoogi

  20.11.2014

  Avatud valitsemise rändtuur jõudis 20. novembril Haljala vallaraamatukokku, kuhu oli kogunenud 14 ärksat vallaesindajat. Nagu väiksele kohale tavaks, olid paljud kohalviibijatest mitmes rollis, nii vallavolikogu kui ka mõne küla või vabaühenduse esindajana. Kohal olid ka kohaliku koguduse ja kultuuriseltsi inimesed. Vallavanema Leo Aadeli sõnul soovib Haljala vallavalitsus olla maksimaalselt läbipaistev, avatud ja kaasav. Kümneks aastaks … Loe edasi >

 • Vabaühendused nõuavad parlamendisaadikutelt avatud valitsemist

  10.11.2014

  Vabaühendused nõuavad parlamendisaadikutelt avatud valitsemist Kahtkümmet organisatsiooni ühendav avatud valitsemise partnerluse (AVP) ümarlaud saatis parlamenti kandideerivatele erakondadele pöördumise, milles suunatakse praegusi ja tulevasi rahvaesindajaid arvestama valimisprogrammides ja tulevases töös avatuma ja kaasavama poliitika põhimõtetega. Poliitikuid kutsutakse pöörama tähelepanu kolmele küsimusele: kuidas muuta Riigikogu tööd läbipaistvamaks, kuidas rakendada edukalt rahvusvahelise avatud valitsemise partnerluse põhimõtteid ning kuidas … Loe edasi >

 • Rõuges toimus avatud valitsemise mõttekoda

  07.11.2014

  Neljapäeval, 6. novembril kogunesid Rõuge inimesed  Ööbikuoru Villasse arutama, kuidas võiks valla asju ajada veelgi avatumalt ja kogukonda  kaasates. Vallavanem Tiit  Toots andis ülevaate senistest tegemistest ja plaanidest (vt. esitlust) .  Valmimas on valla uus arengukava, kuhu  ühe osana hakkavad kuuluma  põhimõtted valla valitsemise kaasajastamiseks.   Mõttekojas, milles  osalejaid oli enam kui 30, esitati arvukalt uusi … Loe edasi >