Uudised

 • Riigikogu vastus avatud valitsemise partnerluse ümarlaua ettepanekutele

  02.06.2015

  Loe ettepanekuid siit. Ettepanekud Riigikogu töö avatuse suurendamiseks Tänan Teid täiendavate ettepanekute eest Riigikogu töö avatumaks muutmisel. Ehkki Riigikogu kodu- ja töökorra seaduse kehtivas redaktsioonis ei ole Riigikogu komisjonide istungite salvestamist ette nähtud, on ka praegu igal komisjonil õigus oma istungeid salvestada. Olen nõus, et Riigikogu kodu- ja töökorra seadus vajaks komisjonide töö kajastamise seisukohast ning … Loe edasi >

 • Käimas on heade koostöönäidete konkurss

  06.05.2015

  Hea aktiivne kodanik! Hea omavalitsuse esindaja! E-riigi Akadeemia, EMSL ja Linnalabor kutsuvad aktiivseid kodanikke, vabaühendusi ja omavalitsusi osalema heade koostöönäidete konkursil. Soovime teada ja jagada kõigi huvilistega, milliseid hästitoimivaid ja uudseid lahendusi kasutatakse Eestis kohaliku võimu ja kogukonna ühistes ettevõtmistes. On see tõhus infojagamine omavalitsuse ja kogukonna vahel? Ühiselt korraldatud teenuse pakkumine? Vabatahtlike oskuslik kaasamine … Loe edasi >

 • Avatud valitsemise partnerluse ümarlaua ettepanekud Riigikogu avatuse suurendamiseks

  15.04.2015

  Austatud Riigikogu juhatus. Õnnitleme teid Riigikogult saadud volituste puhul korraldada vast valitud rahvaesinduse tööd. Seda keerulist ja austust väärivat rolli täitma asudes on teil ilmne vajadus leida vastused Riigikogu ja selle komisjonide töö avatuse küsimuses, mis tõstatus teravalt eelmise koosseisu lõpukuudel. Avatud valitsemise partnerluse ümarlaud väljendas 23. jaanuaril 2015 Riigikogule saadetud kirjas valmisolekut koondada vabaühenduste … Loe edasi >

 • Avatud valitsemise partnerluse ümarlaua pöördumine valitsusliitu moodustavate erakondade poole

  17.03.2015

  Austatud läbirääkimistel osalejad. Seekordsed Riigikogu valimised on toonud jõuliselt esile vajaduse ühendada valitsuse ja kodanikkonna jõupingutused Eesti parema tuleviku nimel. See eeldab võimu teostamist läbipaistvalt ja dialoogis ühiskonnaga ehk avatud valitsemist. Eesti liitus 2012. aastal rahvusvahelise avatud valitsemise partnerluse (AVP) initsiatiiviga, võttes endale kohustuse järgida avatud valitsemise põhimõtteid ja viia neid ellu valitsusväliste partneritega koostöös … Loe edasi >

 • Mõttekoda “Kuidas Saue valda ühiselt valitseda?”

  03.03.2015

  Teisipäeval, 3. märtsil  Sauel toimunud mõttekojas "Kuidas Saue valda ühiselt valitseda?" nuputasid kokkutulnud uusi viise, kuidas vallavõimu ja kogukonna koostööd veelgi süvendada. Ühiselt leiti, et senisest veelgi enam rõhku tuleks pöörata tehnoloogia nutikamale kasutamisele inimeste inforeerimisel otsustest ja teenuste pakkumisel. Näiteks, täiustada teavitussüsteemi dokumentide, lubade menetlusetappidest ja tulemustest, luua võimalus koostada nn personaalsed dokumendikaustad jne. Lisaks … Loe edasi >

 • AVP KOV projekti juhtkomitee pidas koosolekut

  08.12.2014

  Täna kogunes kevadel alanud projekt "Avatud valitsemine kohalikes omavalitsustes" juhtkomitee, et arutada projekti senist kulgu ja  kavandada edaspidiseid tegevusi.  Projektijuht Kristina Reinsalu esitas ülevaate  seni toimunud mõttekodadest, millega on hõlmatud 7 valda ja linna. Mõttekodade tulemusena on  valminud   avatud valitsemise tegevuskavade visandid, mis ootavad kohtadel täiendamist.  Projekti ekspert Liia Hänni andis ülevaate kavandatud tegevustest avatud valitsemise 7 … Loe edasi >

 • Haljala mõttekojas peeti oluliseks avatust ja kodanikega dialoogi

  20.11.2014

  Avatud valitsemise rändtuur jõudis 20. novembril Haljala vallaraamatukokku, kuhu oli kogunenud 14 ärksat vallaesindajat. Nagu väiksele kohale tavaks, olid paljud kohalviibijatest mitmes rollis, nii vallavolikogu kui ka mõne küla või vabaühenduse esindajana. Kohal olid ka kohaliku koguduse ja kultuuriseltsi inimesed. Vallavanema Leo Aadeli sõnul soovib Haljala vallavalitsus olla maksimaalselt läbipaistev, avatud ja kaasav. Kümneks aastaks … Loe edasi >