Uuringud

EESTI KOHALIKES OMAVALITSUSTE VEEBILEHTEDE ANALÜÜS AVATUD VALITSEMISE PÕHIMÕTETEST LÄHTUVALT

Käesoleva analüüsi peamiseks eesmärgiks on saada ettekujutus, millisel määral järgivad Eesti kohalikud omavalitsused oma veebisuhtluses avatud valitsemise põhimõtteid. Nendeks on eelkõige valitsemise läbipaistvus ning kodanike kaasamine otsustusprotsessidesse infoühiskonna tingimustes, kus IKT kasutuselevõtt on oluliselt avardanud avaliku võimu ja kodanike suhtluskanaleid. Analüüs valmis e-Riigi Akadeemia projekti „Avatud Valitsemise Partnerlus kohalikes omavalitsustes“ raames. Projekti eesmärgiks on aidata kaasa läbipaistva ja kogukondi kaasava valitsemise arengule Eesti valdades ja linnades. Lisaks uuringule viikse projekti raames läbi mõttekodasid ning nõustatakse omavalitsusi ja vabaühendusi eesmärgiga elavdada kohalikul tasandil võimu ja kogukondade dialoogi.

Analüüsis vaadeldi 56 kohaliku omavalitsuse veebilehti ja osalust sotsiaalmeedias (peamiselt Facebook, aga ka mõned blogid). Uuringuküsimuste püstitamisel on silmas peetud kahte olulist kommunikatsioonitasandit, milleks on informatsiooni kättesaadavus võimu tegevuse kohta kui läbipaistvuse ja avatuse indikaator ja kodanike kaasamine otsustusprotsessidesse kui võimu avatuse ja dialoogivalmiduse indikaator.

Uuringuaruandes tutvustatakse lisaks üldise olukorra kirjeldusele ka analüüsi käigus silma jäänud parimaid näiteid linnade ja valdade avatud ja kaasavast veebikasutusest. Kokkuvõtte ja järelduste peatükis võrreldakse äsjase uuringu tulemusi ka e-Riigi Akadeemia varasemate kohalike omavalitsuste veebisuhtluse analüüsidega tuues välja peamised muutused ja suundumused.

Uuringu lugemiseks kliki pealkirjal. Tegemist on tööversiooniga, mille viimistlemiseks ootame ettepanekuid.
Projektijuht Kristina Reinsalu, kristina@ega.ee