Tegevuste elluviimine

Tegevuskava elluviimise jälgimiseks ja avatud valitsemise partnerlusega seotud otsusteks tegutses varem riigisekretäri juhitav koordineeriv kogu, mille rolli täidab 2019. aastast avatud riigivalitsemise arengukomisjon (ARVAK). 

Komisjoni juht: riigisekretär Taimar Peterkop
Komisjoni juhi asendaja: strateegiadirektor Henry Kattago

Komisjoni liikmed:
Rahandusministeeriumi kantsler
Justiitsministeeriumi kantsler
Siseministeeriumi kantsler
Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi kantsler
Eesti Koostöö Kogu esindaja
Arenguseire Keskuse esindaja
Vabaühenduste Liidu esindaja
Eesti Linnade ja Valdade Liidu esindaja
E-riigi Akadeemia esindaja

Koordineeriva kogu kontaktisik Riigikantseleis on Ott Karulin. Vt lähemalt siit.

Lisaks tegutseb vabaühenduste AVP ümarlaud, mida kureerib Vabaühenduste Liit, kontaktiks Marcus Ehasoo (marcus@heakodanik.ee).