Raport

Vabariigi Valitsuse AVP tegevuskava täitmise raport.

SISUKORD
1. Sissejuhatus
2. Eesti tegevuskava koostamise protsess
3. Tegevuskava elluviimine
4. Kokkuvõte
Lisa 1. Avatud valitsemise partnerlusest
Lisa 2. Avatud valitsemise partnerluse ümarlaud: Rahvakogu protsess kui näide selle kohta, kuidas kodanikühiskond saab avatud valitsemist tagant tõugata
Lisa 3. Avatud valitsemise partnerluse lugu Eestist – riigiportaali eesti.ee arendus