< Tagasi lehele Uudised

Uus avatud valitsemise tegevuskava keskendub koosloomele

01.10.2020

Valitsus kiitis heaks Eesti avatud valitsemise partnerluse tegevuskava aastateks 2020–2022, mis otsib muu hulgas mõjusamaid kaasamislahendusi.

Tegevuskavas antakse kolm lubadust, mille täitmiseks kavandatakse kuus üksteist täiendavat tegevust. „Tegevuskava fookus on koosloomelisel poliitikakujundamisel,“ ütles Riigikantselei strateegiadirektor Henry Kattago.

„Seni oleme harjunud rääkima peamiselt kaasamisest, kuid aastatega on kaasamine omandanud teatud negatiivse konnotatsiooni – kaasatavad kogevad, et ametkond käsitleb seda formaalsusena ega arvesta sisuliselt ettepanekuid, mida partnerid ja huvirühmad on teinud,“ lisas ta. „Tegevuskavas otsime uusi lähenemisviise, et koosloomelise poliitikakujundamise võimekust kasvatada nii valitsusasutustes kui kohalikes omavalitsustes.“

Tegevuskava viiakse ellu riigi ja valitsusväliste organisatsioonide partnerluse kaudu. Tegevuskava elluviimist jälgib ja koordineerib avatud riigivalitsemise arengukomisjon (ARVAK), mida juhib riigisekretär.

Avatud valitsemise partnerlus on rahvusvaheline algatus, millega Eesti liitus 2012. aastal. Ettevõtmise eesmärk on suurendada avaliku võimu teostamise avatust, läbipaistvust ja inimesekesksust ning kasutada selleks uusi tehnoloogiaid.

Eesti eesmärk partnerluses osaledes on suunata valitsuse ja kogu ühiskonna teravdatud tähelepanu riigijuhtimise kvaliteedile, õppida teiste riikide kogemusest ning jagada Eesti kogemusi teiste partnerluses osalevate riikidega.

Uue tegevuskava leiab aadressilt www.riigikantselei.ee/avp

Lisainfo: Ott Karulin, riigikantselei strateegiabüroo nõunik, 693 5222, ott.karulin@riigikantselei.ee