< Tagasi lehele Uudised

Avatud valitsemise partnerlus levib kohalikule tasandile

26.03.2014

Selle aasta aprillist  algab kohaliku tasandi valitsemis-ja osaluskultuuri arendamisele suunatud projekt „Avatud Valitsemise Partnerlus kohalikes omavalitsustes“. Tegemist on suuremahulise 2 aastat kestva võrgustikuprojektiga, mida rahastab Vabaühenduste Fond ja viib ellu e-Riigi Akadeemia koostöös  vabaühenduste liiduga EMSL ja  Linnalaboriga. Kohalike omavalitsusteni loodetakse jõuda Eesti Linnade Liidu, Eesti Maaomavalitsuste Liidu ja Harjumaa Omavalitsuste Liidu abiga. Tartu linna roll projektis on pakkuda innovaatilisi  kaasamislahendusi, millest teistel on võimalik õppida.  Välispartnerina on projekti kaasatud  Citizens Foundation – Íbúar ses Islandilt, kes on välja töötanud e-lahendusi  kodanike ühisloomeks.

Projekti eesmärgiks on aidata kaasa läbipaistva ja kogukondi kaasava valitsemise arengule Eesti valdades ja linnades.  Projekti käigus rakendatakse tööle võrgustik  kohalikest  omavalitsustest, kes  soovivad avatud valitsemist süvitsi arendada  ja selleks kindlaid tegevusi kavandada. Võrgustikuga liitunud valdade/linnadega ning vabaühendustega arendatakse välja  omavalitsuste avatud valitsemise platvorm –  kindlad  põhimõtted, millele peaks vastama võimu teostamine kohalikul tasandil ja ka konkreetsed sammud, kuidas need põhmõtted igapäevasesse valitsemisse viia. Projekti tulemused  võtab kokku projekti lõpus toimuv kohalike omavalitsuste  AVP foorum,  kuhu on kavas kutsuda esinema  teiste riikide, sh Norra ja Islandi  kohaliku demokraatia eestkõnelejaid.

Kõik omavalitsused ja kodanikeühendused, kes tunnevad  huvi kohaliku demokraatia arendamise vastu, on oodatud kontakti võtma projektijuhi Kristina Reinsaluga kristina@ega.ee.

Projekti rahastab EMP toetuste Vabaühenduste Fond Avatud Eesti Fondi vahendusel