< Tagasi lehele Uudised

Avatud valitsemise partnerluse kolmas tegevuskava ootab suunda

17.02.2016

Avatud valitsemise partnerlus on jõudnud Eestis kolmanda tegevuskava koostamiseni. Märtsi alguses otsustab nii riigi kui kodanikuühiskonna esindajaid koondav koordineeriv kogu järgmise kahe aasta peamised tegevussuunad, mille all lepitakse mai alguseks kokku konkreetsetes tegevustes.

Avatud valitsemise partnerluse vabaühenduste ümarlaud koguneb omakorda veebruari lõpus, et arutada kodanikuühiskonna ootusi ja võimalikke tulevikusuundi, millele tegevuskava raames fokusseerida tuleks. 22. märtsini ootab ümarlaud kodanikeühendustelt sisendit, millistest teemadest kindlasti mööda minna ei tohiks.

Täpsemalt loe AVP tegevuskava koostamise kohta Riigikantselei kodulehelt. Prioriteetsete suundade esitamiseks võta ühendust kontaktiga Riigikantseleis või kirjuta Avatud valitsemise partnerluse ümarlaua koordinaatorile Andrei Liimetsale: andrei@oef.org.ee.

Avatud valitsemise partnerlus (AVP) on rahvusvaheline algatus hea riigivalitsemise edendamiseks, millega Eesti on liitunud, lubades, et teeb koos partneritega koostööd selleks, et võimu teostataks veel ausamalt, läbipaistvamalt ja dialoogis kodanikega. Enam infot sellest, millist kasu on AVP toonud, leiad aastateks 2014-2016 koostatud tegevuskavast ja selle täitmise vahearuandest.