< Tagasi lehele Uudised

Avatud valitsemise partnerluse ümarlaua pöördumine valitsusliitu moodustavate erakondade poole

17.03.2015

OGP slide

Austatud läbirääkimistel osalejad.

Seekordsed Riigikogu valimised on toonud jõuliselt esile vajaduse ühendada valitsuse ja kodanikkonna jõupingutused Eesti parema tuleviku nimel. See eeldab võimu teostamist läbipaistvalt ja dialoogis ühiskonnaga ehk avatud valitsemist.

Eesti liitus 2012. aastal rahvusvahelise avatud valitsemise partnerluse (AVP) initsiatiiviga, võttes endale kohustuse järgida avatud valitsemise põhimõtteid ja viia neid ellu valitsusväliste partneritega koostöös valminud tegevuskava alusel. Praegu rakendamisel olev AVP tegevuskava 2014-2016 sisaldab mitmeid eesmärke, mille saavutamine nõuab valitsuse poliitilist toetust ja tähelepanu.

Lisaks olemasolevale tegevuskavale ootame, et valitsusliit seaks demokraatliku riikluse arendamisel uusi ja ambitsioonikaid eesmärke, mis parandavad inimeste võimalusi riigielus osaleda; et kokku lepitaks tegevussuunad, kuid ruumi jääks ka avalikeks aruteludeks; et oldaks järjepidev “Valitsuskommunikatsiooni käsiraamatus” loetletud väärtuste järgimisel.

Eelmise Riigikogu koosseisu lõpul jäi vastuseta küsimus Riigikogu komisjonide töö avatuse ja läbipaistvuse kohta. Teeme ettepaneku võtta see küsimus valitsusliidu läbirääkimiste päevakorda ning leida üksmeel Riigikogu töö läbipaistvuse oluliseks tõstmiseks. Ümarlaud valmistab ette omapoolseid soovitusi selle paremaks elluviimiseks.

Soovime teile edu ning loodame siiralt, et Eesti astub avatud valitsemiskultuuri edendamisel pikkade sammudega edasi. Oleme omalt poolt valmis loodavat valitsusliitu nõu ja jõuga toetama kõigis avatud valitsemise partnerluse ja avatud valitsemisega seotud küsimustes.

Edu soovides

Avatud valitsemise partnerluse ümarlaud

Avatud Eesti Fond, Arengukoostöö Ümarlaud, Eesti Interneti Kogukond, Vabaühenduste liit EMSL, Kodanikuühiskonna Sihtkapital, e-Riigi Akadeemia, Eesti Infotarbijate Ühendus, Korruptsioonivaba Eesti, Poliitikauuringute Keskus Praxis, Open Data Estonia, Teenusmajanduse Koda, Inimõiguste Instituut, Uue Maailma Selts, Domus Dorpatensis, Linnalabor, Digitaalõiguste Instituut, Eesti Inimõiguste Keskus, Eesti Koostöö Kogu, Eesti Ajakirjanike Liit