< Tagasi lehele Uudised

AVP KOV projekti juhtkomitee pidas koosolekut

08.12.2014

Täna kogunes kevadel alanud projekt “Avatud valitsemine kohalikes omavalitsustes” juhtkomitee, et arutada projekti senist kulgu ja  kavandada edaspidiseid tegevusi.  Projektijuht Kristina Reinsalu esitas ülevaate  seni toimunud mõttekodadest, millega on hõlmatud 7 valda ja linna. Mõttekodade tulemusena on  valminud   avatud valitsemise tegevuskavade visandid, mis ootavad kohtadel täiendamist.  Projekti ekspert Liia Hänni andis ülevaate kavandatud tegevustest avatud valitsemise 7 valdkonnas. Prioriteetseteks suundadeks on kujunenud kohaliku võimu tegevuse läbipaistvuse suurendamine ja koostöö süvendamine kogukonnaga otsuste ettevalmistamisel.  Kohaliku omaalgatuse ergutamisel peetakse oluliseks  leppida kokku  selged  põhimõtted ja reeglid  vabaühenduste tegevuse toetamiseks.   Noorte  paremaks kaasamiseks kogukonna  tegevustesse on  plaanis tihendada suhtlust piirkonna  koolidega ja kutsuda noorte esindajaid osalema kohaliku volikogu tegemistes.

Uuel aastal jätkub koostöö  partneriteks olevate valdade ja linnadega tegevuskavade sisulisel rakendamisel.   Samal ajal on eesmärgiks ka partnerite ringi laiendamine ning  kohaliku võimu  ja kogukonna  koostöö  järgimist  väärivate näidete väljaselgitamine.  Need tulevad esitlemisele sügisel toimuval avatud valitsemise foorumil.   Idee on foorum  seostada novembris toimuva ühisnädalaga,  mis on suunatud kodanikuaktiivsuse erinevate avaldusviiside tutvustamisele.

Projekti AVP KOV  juhtkomitee koosseisu võib leida siin.

Uudise koostas:
Liia Hänni, e-Riigi Akadeemia