< Tagasi lehele Uudised

Haljala mõttekojas peeti oluliseks avatust ja kodanikega dialoogi

20.11.2014

Avatud valitsemise rändtuur jõudis 20. novembril Haljala vallaraamatukokku, kuhu oli kogunenud 14 ärksat vallaesindajat. Nagu väiksele kohale tavaks, olid paljud kohalviibijatest mitmes rollis, nii vallavolikogu kui ka mõne küla või vabaühenduse esindajana. Kohal olid ka kohaliku koguduse ja kultuuriseltsi inimesed.

Vallavanema Leo Aadeli sõnul soovib Haljala vallavalitsus olla maksimaalselt läbipaistev, avatud ja kaasav. Kümneks aastaks ja „täiesti uutel alustel“ koostatav arengukava püüab kahaneva elanikkonnaga valda elujõulisena hoida. Vallavanem tõi erilise projektina välja Eesti Kunstiakadeemia tudengitega koostöös valminud aleviku maastikukujunduse eskiisid, millest on paar ideed avaliku ruumi ümberkujundamiseks ka juba teostatud.

Avatud valitsemise rühmatöödes jäid peamiste prioriteetidena kõlama võimu läbipaistvus ja dialoog kohalike elanikega. Kõige rohkem elevust tekitas idee lisada valla kodulehele gallup, mille kaudu elanikelt regulaarselt arvamusi ja tagasisidet (nt volikogu otsustele) koguda. 

Konkreetse lubadusena pandi kirja kaasava eelarvega alustamine niimoodi, et 2015. aasta esimeses pooles koguda ettepanekuid ja teises pooles võiduidee ellu viia. Võrreldes teiste omavalitsustega, kus avatud valitsemise mõttekojad on toimunud, toodi Haljalas välja korruptsiooni ennetamise olulisus – lepiti kokku huvide konfliktide vältimise reeglite koostamises, et ära hoida mitmes rollis vallavolinike korruptsioonijuhtumeid. Tehti ka ettepanek lisada valla kodulehele anonüümne vihjamiskommentaarium.

Arutelu kokkuvõttena  valmib Haljala valla avatud valitsemise tegevuskava algversioon, millest  lähtudes saavad haljalased tegevusi edasi kavandada  ning  konkreetsete täitjate ja tähtaegadega varustada.

 Kokkuvõtte koostas Teele Pehk Linnalaborist

 Teele Pehk
teele@linnalabor.ee
+372 58100478

 Linnalabor on 2006. aastal loodud linnateemade kompetentsuskeskus. /
Linnalabor (Estonian Urban Lab) is a competence centre of urban  thought and action, founded in 2006.
www.linnalabor.ee