< Tagasi lehele Uudised

Juulikuus saab kandideerida AVP koordineerivasse kogusse

01.07.2014

12. juunil kiitis vabariigi valitsus heaks Eestiavatud valitsemise partnerluse (AVP) tegevuskava 2014 – 2016. Tegevuskava elluviimist koordineerib Riigikantselei. Selleks moodustab riigisekretär AVP-d koordineeriva kogu, kuhu lisaks valitsussektori esindajatele kuuluvad ka valitsusväliste partnerorganisatsioonide esindajad. Valitsusväliste  organisatsioonide valik on usaldatud AVP ümarlauale.

Seoses sellega  kutsume  avatud valitsemise põhimõtete eest seisvaid vabaühendusi märku andma enda huvist  kuuluda AVP koordineerivasse kogusse. Taotluses palume lühidalt esitada informatsioon ühenduse senise tegevuse kohta avatud valitsemise alal ning ettepanek, kes konkreetselt oleks ühenduse esindajaks koordineerivas kogus (nimi ja vastutusvaldkond ühenduses). Taotlus tuleb esitada ühenduse allkirjaõigusliku isiku poolt  hiljemalt 1. augustiks k.a. aadressil  info@avatudvalitsemine.ee.  AVP koordineerivasse kogusse on plaan esitada 5 vabaühenduste esindajat, valiku teeb avatud  AVP ümarlaud.  Koordineeriva kogu liikmeks nimetamist võivad taotleda nii ümarlaua  senised osalised kui ka ühendused, kes ei ole võrgustikuga liitunud.  

Liia Hänni
AVP võrgustiku koordinaator