< Tagasi lehele Uudised

Kuidas muuta valitsemine avatumaks?

31.03.2016

Avatud valitsemise partnerluse tegevuskava prioriteedid on nüüd paigas ja asi sealmaal, et Riigikantselei plaanib valitsemist avavaid tegevusi järgmiseks kaheks aastaks.

Avatud valitsemise prioriteetideks 2016-2018 on kodanikukesksed avalikud teenused ning avatud ja kaasav poliitikakujundamine. Nüüd ootab tegevuskava vajalike tegevuste osas soovitusi.

Täpsemalt:
1. Mida tuleks avalike teenuste arendamisel ning poliitikakujundamisse kaasamisel ära teha?
2. Millised on ettepanekud konkreetseteks tegevusteks? Kes ja mil viisil peaksid sellesse panustama?
3. Milliste tegevustega oleksite ise valmis panustama?
4. Ehk juba teetegi miskit ja kui, siis selgitage, kes osalevad ja kui kaugele on jõutud.

Tegevusettepanekud peavad sobima vähemalt ühe prioriteetvaldkonnaga, vastama avatud valitsemise partnerluse põhiväärtustele, neil peab olema selgelt mõõdetav tulemus, vastutaja, koostööpartnerid ja ressurssid. Lisaks peab ajaraam sobima tegevuskava omaga.

AVP 2016-2018 tegevuskava tegevusteks ettepanekute kogumise ja edastamise osas leiab lisainfot veebilehelt www.riigikantselei.ee, mis juhatab AVP tegevuskava koostamise täpsema ülevaate ja ettepanekute saatmise vormini.