Uudised

 • Ideekorje AVP 2018-19 tegevuskavva

  19.03.2018

  Avatud Valitsemise Partnerluse (AVP) vabaühenduste ümarlaud ja Riigikantselei ootavad kuni 29.03.18 igaühe ideid järgmisse kaheaastasse tegevuskavva. VAATA AJAKAVA Ideekorje toimub CitizenOS keskkonnas või meilitsi. Vorm on vaba, aga igal juhul pane kirja: milles seisneb probleem – kirjelda, näitlikusta, tõenda, sh samal teemal seni tehtut kus näed eesmärki, lahendust – kes (vastutaja, partnerid) ja mida peaks tegema, palju see … Loe edasi >

 • Viimane võimalus öelda sõna sekka uues Avatud valitsemise partnerluse tegevuskavas

  17.06.2016

  Avatud valitsemise partnerluse tegevuskava aastateks 2016-2018 on avalikul konsultatsioonil veel 18. juunini Osalusveebis. Vaata lisa Eelnõude Infosüsteemist. Riigikantselei juures tegutsev Avatud valitsemise partnerluse koordineeriv kogu, kuhu kuuluvad ministeeriumite ning vabaühenduste esindajad, arutab laekunud ettepanekuid pärast konsultatsiooni lõppu, mille järel läheb tegevuskava valitsusele kinnitamiseks.

 • Vabaühendused ootavad Riigikogult avatumat valitsemist

  22.04.2016

  Parlamendiliikmetele saadetud pöördumises kutsuvad vabaühendused Riigikogu üles järgima rahvusvahelist avatud valitsemise tava ning panustama senisest enam oma tegevuse läbipaistvamaks muutmisesse. Aprillis möödub 4 aastat Eesti ühinemisest rahvusvahelise algatusega Avatud valitsemise partnerlus (AVP), mille eesmärgiks on ühendada valitsuste ja vabaühenduste jõupingutused senisest avatumaks võimu teostamiseks. Algselt vaid täitevvõimu tegevusele keskendunud algatusse on lisandunud seadusloome avatuse suund, … Loe edasi >

 • Kuidas muuta valitsemine avatumaks?

  31.03.2016

  Avatud valitsemise partnerluse tegevuskava prioriteedid on nüüd paigas ja asi sealmaal, et Riigikantselei plaanib valitsemist avavaid tegevusi järgmiseks kaheks aastaks. Avatud valitsemise prioriteetideks 2016-2018 on kodanikukesksed avalikud teenused ning avatud ja kaasav poliitikakujundamine. Nüüd ootab tegevuskava vajalike tegevuste osas soovitusi. Täpsemalt: 1. Mida tuleks avalike teenuste arendamisel ning poliitikakujundamisse kaasamisel ära teha? 2. Millised on … Loe edasi >

 • Rahvaalgatustel on uus kodu

  21.03.2016

  Alates märtsi algusest on avalik Eesti Koostöö Kogu poolt ellu kutsutud rahvaalgatusveeb aadressil www.rahvaalgatus.ee. Veebilehel saab kavandada ja esitada Riigikogule ühiseid ettepanekuid Eesti elukorralduse parandamiseks. Selleks on vaja koguda ühisloomes koostatud algatusele vähemalt 1000 digiallkirja ja pöördumine Riigikogule saata. Rohkem infot loe siit.

 • Avatud valitsemise partnerluse kolmas tegevuskava ootab suunda

  17.02.2016

  Avatud valitsemise partnerlus on jõudnud Eestis kolmanda tegevuskava koostamiseni. Märtsi alguses otsustab nii riigi kui kodanikuühiskonna esindajaid koondav koordineeriv kogu järgmise kahe aasta peamised tegevussuunad, mille all lepitakse mai alguseks kokku konkreetsetes tegevustes. Avatud valitsemise partnerluse vabaühenduste ümarlaud koguneb omakorda veebruari lõpus, et arutada kodanikuühiskonna ootusi ja võimalikke tulevikusuundi, millele tegevuskava raames fokusseerida tuleks. 22. märtsini … Loe edasi >

 • OGP Global Summit 2015

  10.11.2015

  27-29. oktoobril toimus Mehhiko pealinnas Mexico Citys Avatud valitsemise partnerluse suurüritus OGP Global Summit 2015. Kolme päeva jooksul arutasid valitsuste ja vabakonna esindajad, kuhu on avatud valitsemise initsiatiiviga selle algusest 2011. aastal jõutud ning millised on suurimad väljakutsed täna. Mitmed keskse juhtgrupi liikmed väljendasid imetlust, kuivõrd suureks on algatus mõne aastaga kasvanud. Kümnendi alguses 8 valitsuse … Loe edasi >