Uudised

 • AVP ümarlaud tihendab koostööd justiitsministeeriumiga

  08.05.2013

  Täna kohtus AVP ümarlaua esindus justiitsminister Hanno Pevkuriga ja teiste ministeeriumi juhtkonna esindajatega, et arutada võimalusi tihedamaks koostööks avatud valitsemise eemärkide saavutamiseks. Kõne all oli AVP protsessi siseriiklik koordineerimine, milles endiselt puudub vajalik selgus. Minister Pevkur on seisukohal, et erinevaid ministeeriume hõlmavat protsessi ei saa juhtida justiitsminister, küll aga on minister valmis vastutama justiitsministeeriumi valdkonda puudutavate tegevuste eest … Loe edasi >

 • AVP ümarlaua esindus kohtub Riigikantselei strateegiabüroo direktoriga

  26.02.2013

  Ümarlaua ettepanekul  toimub täna kokkusaamine Riigikantselei strateegiabüroo  hiljuti ametisse astunud direktori Oliver Väärtnõu  ja kaasamist korraldava spetsialisti Juhani Lemmikuga.  Arutlusele tulevad  ümarlaua  1.12. 2012 esitatud ettepanekud Riigikantseleile kaasamise paremaks korraldamiseks, mis ei ole seni saanud põhjalikku vastust.  Arvestades seda, et rahvakogu.ee veebilehel on teemal „Kaasatus“ esitatud  üle sisuka 200 ettepaneku, väärib tähelepanu täitevvõimu puudutavate ettepanekute … Loe edasi >

 • AVP ümarlaud arutab valitsuse korruptsioonivastase tegevuskava täitmise olukorda

  21.01.2013

  Täna koguneb järjekordsele koosolekule vabaühenduste  AVP ümarlaud, et   arutada  avatud valitsemise partnerluse  edenemist.   Seekord on tähelepanu  all valitsuse  korruptsioonivastase   tegevuskava  täitmise olukord, mida tuleb tutvustama Justiitsministeeriumi analüüsitalituse nõunik Urmo Klopets.   Teise olulise teemana on päevakorras  rahvakogu roll avatud valitsemise edendamisel, sest mitmed  rahvakogu veebilehel  esitatud ettepanekud puudutavad  valitsemise läbipaistvust, poliitilise korruptsiooni vältimit ja  kodanike osalemist … Loe edasi >

 • Ühisloomekeskkond alustab tööd

  03.01.2013

  Vabariigi presidendi  aastavahetuse kõnes sisaldub oluline sõnum kõigile aktiivsetele kodanikele - alates esmaspäevast 7. jaanuarist saab internetikeskkonnas www.rahvakogu.ee  sisestada ettepanekuid  demokraatia  toimimise parandamiseks  Eestis.   Arutelul on sellised olulised teemad nagu erakondade rahastamine,  ausa erakondliku poliitiline konkurentsi tagamine, erakondade sisedemokraatia ning valimissüsteemi   vastavusse viimine kodanike ootustega. Lisaks ettepanekute esitamisele saab Rahvakogu veebikeskkonnas lugeda ja kommenteerida teiste … Loe edasi >

 • Avalik konsultatsioon AVP/OGP veebilehe uuendamiseks

  27.12.2012

  Kuni 15.  jaanuarini 2013 saab arvamust avaldada rahvusvahelise initsiatiivi veebilehe  http://www.opengovpartnership.org/  kohta.   See on esimene samm uue veebilehe kavandamisel, mis vastaks paremini AVP rahvusvahelise kogukonna ootustele ja peegeldaks neid väärtusi, mida avatud valitsemise partnerlus endas kätkeb. Tagasisidet oodatakse  vastustena  veebipõhisele küsimustikule http://www.opengovpartnership.org/web-survey . Lööme kaasa!

 • Roomas toimub AVP regionaalne kokkusaamine

  10.12.2012

  Komandat korda sel aastal kohtuvad Euroopa valitsuste ja valitsusväliste organisatsiooide esindajad, et arutada avatud valitsemise partnerluse rakendumist initsiatiiviga ühinenud Euroopa riikides. Seekordsel kohtumisel on fookuses valitsemise läbipaistvus, kodanike osalemine ja koostöö sektorite vahel. Olulise küsimusena on päevakoras, kuidas kodanikuühiskonda paremini AVP protsessi hõlmata. Eestist osaleb Rooma kohtumisel AVP ümarlaua poolt Nele Leosk. Ürituse kohta leiab … Loe edasi >

 • Ümarlaud edastas riigisekretärile ettepanekud kaasamise paremaks korraldamiseks

  04.12.2012

  Eesti avatud valitsemise tegevuskava üheks eesmärgiks on avatud ja kodanikke kaasava otsustusprotsessi soodustamine. Selleks on tegevuskavva lülitatud  konkreetsed  ülesanded, mille täitmise eest vastutab  Riigikantselei.  Ümarlaua 27. veebruaril toimunud koosolekul  arutati kaasamise olukorda koos Riigikantselei  nõuniku Juhani Lemmikuga. Ühiselt leiti, et  Riigikantselei rolli  ministeeriumide  kaasamisprotsesside koordineerimisel tuleb tugevdada. Ümarlauad edastas riigisekretärile järgnevad ettepanekud. •             Regulaarselt jälgida, kuivõrd … Loe edasi >