< Tagasi lehele Uudised

Projekt AVP KOV sai stardipaugu

04.04.2014

1.aprillil  kogunes  e-Riigi Akadeemias valitsemis- ja osaluskultuuri arendamisele suunatud projekti „Avatud Valitsemise Partnerlus kohalikes omavalitsustes ” (lühidalt AVP KOV)  juhtkomitee. Osaleseid kõigi kohalike projektipartnerite, kelleks on EMSL, Linnalabor, Linnade Liit,  Maaomavalitsuste Liit, Harjumaa Omavalitsuste Liit ja Tartu Linnavalitsus,  esindajad. Algatuseks tutvustas  vabaühenduste  AVP koordinaator Liia Hänni  senist tegevust ja edasisis sihte,  sh ka võimalust teha ettepanekuid valitsuse koostamisel olevasse AVP tegevuskavva.  Projektijuht Kristina Reinsalu andis ülevaate projekti eesmärkidest, sisust ning tgevuskavast (vt. presentatsiooni).    Järgnes arutelu selle üle, kuidas   häälestada projekti  vabaühenduste ja  erineva suurusega kohalike omavalitsuste vajadustele.   Ühiselt leiti, et projekti tulemusena peaks valmima konkreetne “tööriistakast”, mis aitab  kohalikke omavalitsusi avatud valitsemise tegevuskava  koostamisel.  Juhtkomitee pidas väga oluliseks avatud valitsemise põhimõtete ja projekti ideestiku  lähemat tutvustamist  sihtgruppidele.  Arutelu kokkuvõttega saab tutvuda siin.