< Tagasi lehele Uudised

Täna koguneb AVP ümarlaud

26.11.2012

Avatud valitsemise partnerlus (AVP) sai ametlikult alguse eelmise aasta  septembris  ÜRO Peaassamblee ajal ja käib seega oma 2. aastaringi. Seda aastat peetakse oluliseks, et hinnata, kas initsiatiiv on tulemuslik.  Tulemuslikkust aga ei määra niivõrd rahvusvahelisel tasandil toimuv kuivõrd see,  kuidas riigid seda omas kodus ellu viivad. Teatavasti liitus Eesti AVP-ga selle aasta aprillis,  millele eelnes koostöös AVP ümarlauaga Eesti tegevuskava kokkupanek.  Selle elluviimine on  ühine vastutus,  milles AVP ümarlaud ei saa kõrvalevaatajaks jääda.

Ümarlaud koguneb  järjekordseks aruteluks  teisipäeval, 27. novembril  kell 15 Avatud Eesti Fondis.

Päevakorras on järgmised teemad:

–          Ühendkunningriigi kui AVP eesistujamaa eesmärgid  ja 2013 Londoni kõrgetasemeliseks kohtumiseks valmistumine – Elizabeth Rickett: Deputy Head of Mission, British Embassy Tallinn
–          AVP/OGP arengud rahvusvahelisel tasandil – jagame tähelepanekuid toimuvast
–          AVP tegevuskava elluviimise kulg, kaasamine  – Juhani Lemmik, Riigikantselei
–          AVP koordinatsioonimehhanismist – Tiia Miller, välisministeerium, arutelu ja ümarlaua seisukoha kujundamine
–          AVP veebilehe algversiooni  tutvustamine
–          AVP ümarlaua koordinaatori nimetamine  2013. aastaks
–          Kohalalgatatud küsimused

AVP ümarlauaga saab liituda võttes ühendust ümarlaua koordinaatoriga, kelleks on praegu Liia Hänni  liia@ega.ee .