< Tagasi lehele Uudised

Toimus AVP ümarlaua aastalõpu koosolek

24.12.2013

Neljapäeval, 19. detsembril kogunes AVP ümarlaud e-Riigi Akadeemia kontorisse, et teha esialgne kokkuvõte  aastast 2013 ja  visandada saabuva 2014.  aasta  arenguid.   Lisaks  võrgustikuga liitunud vabaühendustele osalesid kokkusaamisel   Eva-Maria Liimets Välisministeeriumist ja Juhani Lemmik Riigikantseleist, kes koordineerivad AVP tegevusi valitsuse poolelt.  Inspireeriva ettekandega maailmas kogetud uutest arengutest esines e-Riigi Akadeemia nõukogu liige Ivar Tallo.

Ivar  tõi  esile  suurandmetest (big data) tulenevad muudatused privaatsuse käsitluses, mis nõuavad seniste arusaamade ümberhindamist. Veebikeskkonnas olevate  inimest iseloomustavate ja tema eraelu puutumatust ohustavate andmete üle saab kontrolli kehtestada ainult inimene ise.  Selleks tuleb meil kõigil õppida oma virtuaalset alastiolemist „varjama“ ehk otsustama, millist infot ja kellele me enda kohta veebis avaldame.  Riigi andmekogude käsitlust võib  suurandmete olemasolu samuti mõjutada, sest tegelikult on inimese eraelu varjamise mõte juba praeguseks kadunud. Kui eelmisel sajandil andmekaitse sünni aegu oli riik ainuke institutsioon, mis inimese kohta suure hulga andmeid võis koguda ja selle alusel elanikke ühte või teist viisi kategoriseerida, siis praegu piisab selleks paarist noorest, kes algorütme ja programmeerimist tunnevad. Seetõttu tuleb kogu andmekaitse ümber vaadata hoopis põhjalikumalt, kui praegune Vivian Readingu initsiatiiv Euroopa Komisjoni poolt seda ette näeb.

AVP senist  rahvusvahelist arengut  hinnates  saab tõdeda, et initsiatiivil on kandepinda –  praeguseks on sellega ühinenud  juba 62 riiki.   Esimeste liitujate AVP tegevuskavade elluviimise kulu analüüs on näidanud, et tee plaanidest konkreetsete tulemusteni pole lihtne. Praegu on  käsil Eesti valitsuse AVP tegevuskava rakendamise hindamine, mille kohta valitsus on juba esitanud enesehinnangu raporti.  Sellele lisandub peatselt sõltumatu  IRM (Independent Reporting Mechanism) analüüs, mis peaks välja tooma Eesti AVP protsessi tugevused ja nõrkused. 

Uue aasta alguses  peab Eesti valmis saama AVP uue tegevuskava, mille rahvusvahelisele juhtkomiteele esitamise tähtaeg on 31.  märts 2014.   Oleme ümarlaua poolt soovinud saada selgust uue tegevuskava koostamise ajaplaani ja metoodika kohta, et sellesse panustada.  Mõlemad koosolekul viibinud valitsussektori esindajad lubasid pingutada, et  töö tegevuskavaga võimalikult peatselt pihta hakkaks.

Ümarlaua koordinaatorina jätkab 2014. aasta 1. poolaastal  e-Riigi Akadeemia, kes on taotlenud selleks tegevuseks toetust Avatud Eesti Fondilt ja saanud positiivse vastuse.