< Tagasi lehele Uudised

Toimus seminar “Kuidas edendada kohaliku võimu ja kogukonna partnerlust?”

05.06.2014

Täna said Tallinnas Kaval-Antsu talus kokku kokku Eesti erinevate piirkondade omavalitsusjuhid ja kogukondade esindajad, et otsida ühiselt vastust seminari  pühiküsimusele – kuidas saada kogukond ja kohalik võim ühist vankrit vedama.    Enne arutelu kallale asumist rääkis Peeter  Vihma, sotsioloog ja filmitegija oma rännakust Mehhikos ja sealse Zappatista kogukonna  elufilosoofiast.  Sul peab olema idee, see peab kõlama ja sul peab olema kannatust oma ideed rahumeelselt teoks teha.

Teise inspireeriva ettekande tegi kodanikuaktivist ja eelmisel sügisel Vabakunna nimekirjas Tartu volikokku valitud  Gea Kangilaski.  Gea juhib aseesimehena linna kaasamiskomisjoni, kes peaks aasta lõpuks saama valmis plaani, kuidas ülikoolilinna valitsemine avatumaks ja kaasavamaks muuta.  Seni on aga juba laiendatud volikogu komisjone aktiivsete kodanikega ja  moodustatud töögruppe konkeetsete teemade arutamiseks.   Teistkordselt on linnas rakendamisel kaasav eelarve ja kindel on plaan parandada  otsustusprotsesside läbipaistvust.

Ettekannetele järgnes arutelu neljas laudkonnas, kus kõigepealt kaardistati koostööd takistavad asjaolud. Neid on mitmeid – inimestevahelised suhted, otsuste ettevalmistamine suletud uste taga,  ükskõiksus – kui nimetada mõned kokkuvõtetes kõlanud  probleemidest.  Ajurünnak lahenduste pakkumiseks oli tulemuslik ja tõi  välja palju erinevaid võimalusi  koostöö parandamiseks ja meie – teie vastuolu üetamiseks.  Põhiline on dialoog, regulaarsete ühisarutelude korraldamine ja kogukonnaliikmete õigeaegne teavitamine neile huvipakkuvatest teemadest.  Senisest enam tuleb inimesteni jõudmiseks kasutada  ka erinevaid suhtluskanaleid.  “Ei piisa ainult facebookist, kasutada tuleb ka piimapuki arutelu” – kõlasid ühe vaimuka osaleja õpetussõnad.

Seminaril olid esindatud 14 kohalikku omavalitsust, kes loodetavasti viivad ühistööna sündinud head ideed  mööda Eestimaad laiali ja panevad aluse kohaliku tasandi avatud valitsemise partnerlusele.

Seminar toimus projekti  „Avatud Valitsemise Partnerlus kohalikes omavalitsustes“ raames.
Projekti rahastab EMP toetuste Vabaühenduste Fond Avatud Eesti Fondi vahendusel. Projektist loe lähemalt eGA veebilehelt

Uudise koostas:

Liia Hänni