< Tagasi lehele Uudised

Ümarlaud arutas ettevalmistamisel olevat AVP tegevuskava 2014 – 2016

22.05.2014

e-Riigi Akadeemias kogunenud vabaühenduste AVP ümarlaual oli põhiteemaks Riigikantseleis ettevalmistamisel olev valitsuse AVP tegevuskava, mis on 27. maini osalusveebis avalikul konsultatsioonil. Tegevuskava ettevalmistamise käiku ja sisu tutvustasid Juhani Lemmik ja Teele Pehk, kes Riigikantselei poolt  dokumendi koostamist korraldavad.  Tegevuskava keskendub 3 valdkonnale, milleks on kodanike kaasamise edendamine poliitikakujunduses, riigi eelarve ja finantsjuhtimise läbipaistvus ning avalike teenuste arendamine.  Igas valdkonnas  on plaanis rakendada konkreetseid tegevusi, mis aitavad olukorda parandada.

Ümarlaua arutelu tõi välja vajaduse eesmärke ja nende saavutamiseks vajalikke tegevusi konkretiseerida, et oleks võimalik tulemusi hinnata.    Kodanikepoolse initsiatiivi soodustamiseks tegid varasemalt rahvakogu initsiatiivgruppi kuulunud ümarlaua liikmed  ettepaneku luua veebikeskkond, kus saaks ühiselt kavandada kollektiivseid märgukirju ja kokkulepitud tekste digiallkirjastada edastamiseks Riigikogule või siis teistele avaliku võimu asutustele.

Töö tegevuskava ettevalmistamisel jätkub pingsa ajagraafikuga, sest juba juuni keskel peaks eelnõu valitsusse jõudma.  Koos tegevuskava heakskiitmisega on kavas luua AVP koordinatsioonikogu, mis oleks valitsusasutuste ja valitsusväliste partnerite koostöövorm  tegevuskava elluviimise tagamiseks.  Ümarlaud on seisukohal, et vabaühenduste AVP võrgustik peaks olema koordiatsioonikogus  kindlasti esindatud.

Uudise koostas:
Liia Hänni