Võrgustik

Avatud valitsemise partnerluse (AVP) oluliseks  eesmärgiks on ergutada vabaühenduste ja avaliku võimu koostööd. Initsiatiiviga liituvad valitsused peavad oma tegevuskavad ette valmistama koostöös ühendustega ning vabakonnal peab olema võimalus kaasa rääkida nende elluviimisel ja tulemuste hindamisel.

Selleks, et Eesti vabakond oleks valitsusele tugevaks ja sisukaks partneriks AVP tegevustes, asutasime 2011. aasta sügisel AVP ümarlaua. Ümarlaud tegutseb avatud võrgustikuna, millega saavad liituda kõik, kes soovivad aktiivselt kaasa rääkida avatud valitsemise põhimõtete elluviimisel. Ümarlauad juhendub oma tegevuses reglemendist, mis sõnastab võrgustiku eesmärgid ja töökorralduse.

Alates september 2011  on AVP ümarlaua koordinaatoriks  e-Riigi Akadeemia, tegevuse elluviijaks Liia Hänni, e-demokraatia programmi juht.