< Tagasi lehele Arvamuslood

Aasta 2012 teel avatud valitsemisele

03.12.2012 Autor: Liia Hänni

Peatselt minevikku vajuv aasta 2012  võib olla tulevikku kujundav.   See on aasta, kus  Eestis  aegapidi  arenenud infoühiskond  esitas  tõsise väljakutse  senisele  valitsemiskorraldusele.   Selgus, et   virtuaalruumis askeldavad kodanikud on ühtäkki  võimelised organiseeruma ja  oma hääle tänavatel kuuldavaks tegema, nagu see juhtus ACTA vastaste protestidega.  Kuid ühiskondliku mõju saavutamiseks ei pruugi isegi tänavale minna – Harta12 toetuseks antud   tuhanded e-allkirjad vallandasid  nn. jääkeldri protsessi,  mis peab aitama riigi juhtimist  rahvale lähendada.

Kuidas  pidada riiki, kui kolmveerand rahvast,  nn. konstitutsiooniline enamus,  on võrgustunud?  Milline peab olema e-riik, et  kodanikud selle omaks tunnistaksid?   Vastust tasub otsida lihtsast tõest – räägi minuga. Me vajame riiki, mis oleks valmis ja võimeline rahvaga kõnelema, olema osa võrgustikust, mis moodustab ühiskonna. See ümbersünd on praegu  päevakorras  ja sõltub nii valitsusest kui kodanikest, kuidas sellega toime tuleme.

Üheks  rahvusvaheliselt  toodetud  „ravimiks“ valitsemise kaasajastamisel on avatud valitsemise partnerlus, lühidalt AVP, millega ühinenud riigid lubavad kasutada IKT vilju ausaks, läbipaistvaks ja kodanikega dialoogi pidavaks valitsemiseks. Siit  tulenes  ka põhjus, miks osalusdemokraatiat väärtustavad vabaühendused  toetasid Eesti liitumist AVP-ga.  See sai teatavasti teoks 2012. a. aprillis, kui valitsus esitas Brasiilias toimunud kõrgetasemelisel konverentsil Eesti tegevuskava avatud valitsemise põhimõtete elluviimiseks lähiaastatel.

Juba tegevuskava  kokkupaneku käigus jäi õhku küsimus, kuidas juhtida selle elluviimist. Avatud valitsemine on kogu valitsust, laiemalt  kogu avalikku haldust mõjutav  tegevus, mis ei toimu kuidagi möödaminnes.  Riigi poliitiline juhtkond peab ise näitama head eeskuju ja ilmutama nõudlikkust , et  bürokraatia harjumuspärast  toimimist muuta.

Aasta 2012 saagist vaagides tuleb kurvalt tõdeda,  et valitsuse ja arvestatava osa kodanikkonna suhted on pigem pingestunud kui partnerluse suunas edasi arenenud. See on viinud olukorrani, kus  riigihalduse uuendamist  ei juhi mitte täitevvõim seadusandja toel, vaid selleks tuleb vabariigi president appi kutsuda. See on aga väljakutse kogu senisele parlamentaarsele riigikorraldusele.  Õnneks on presidendil jätkunud tarkust  mitte hakata looma uusi institutsioone,  vaid kaasata rahvas kõrgeima riigivõimu kandjana arutlema  demokraatia uuendamise eesmärkide ja mehhanismide üle.

Kas eelõeldu tähendab, et AVP kui  muudatuste tööriista  võib nurka visata? Kindlasti mitte. Kodanikuühiskond peab hoidma kõik rauad tules, et saaksime lõpuks valitsuse,  kes meiega räägib.

Kommentaarid

  1. Raul Raudsepp

    06.12.2012 00:43

    Presidendil põld tarkust, kahjuks, vaid nurkasurutus ja oravanukkidest (=koonukad) kamandajad lasid jääkeldriks kutusd ventiili aururõhku tasandama…..loodame, et ei tasandu!

Kommenteeri