< Tagasi lehele Arvamuslood

Avatud valitsemine Eesti eesistumise teemaks?

12.05.2014 Autor: Evelin Andrespok

Dublinis toimunud AVP-ga ühinenud Euroopa riikide kogunemisel oli ootuspäraselt üheks läbivaks teemaks Euroopa Liidu roll avatud valitsemise edendamisel. Eesti jaoks panin kõrva taha idee võtta see teema fookusesse meie eesistumise programmis.

Tänaseks on AVP-ga liitunud 20 EL riiki ja Brüsselis vaadatakse seda kui riiklikku lepet. Lähenedes selle sisule aga teemade kaupa, siis on selge, et küsimused nagu kodanike kaasamine või e-valitsemine puudutavad otseselt ka kõikide EL institutsioonide toimimist. Tunnistuseks sellele on ka Euroopa kodanikualgatused, millega kodanikud saavad kutsuda Euroopa Komisjoni üles tegema seadusandlikku ettepanekut.

Dublinis kõlas mõte, et mõni tulevane EL eesistuja võiks avatud valitsemise edendamise oma südameasjaks võtta. Ideed toetas ka Iirimaa avalike kulutuste ja reformi minister Brandon Howlin, kes rõhutas, et kohustus ja võimalus selle teema fookusesse tõstmisel on nii EL-l, OECD-l kui ka eesistujariikidel. Tuginedes oma kogemustele Euroopa inimeste kaebustega tegelemisel kinnitas ka Euroopa ombudsman Emily O’Reilly, et avatud valitsemise osas on kõikjal Euroopas veel palju teha. Ta on veendunud, et nii suur ettevõtmine kui AVP ei saa olla edukas suurte institutsioonide nagu EL osaluseta.

Dublinis leiti, et ühest küljest peaks panema rõhku AVP-ga liitumise olulisusele ja riiklike tegevuskavade tugevdamisele ning teisest küljest on vaja astuda konkreetseid samme selleks, et vähendada bürokraatiat ja suurendada läbipaistvust kõikides EL institutsioonides. Konkreetselt vajavad lahendust ettevõtete omanikeringi ning EL kolmepoolsete läbirääkimiste läbipaistvust puudutavad küsimused, aga ka vilepuhujate kaitse ning korruptsiooni vähendamine.

Arvan, et Eesti eesistumise programmi koostajad võiksid kõlanud ettepanekut tõsiselt kaaluda. Kuigi oleme e-riigi arendamisel paljudest Euroopa riikidest eespool, siis avatud valitsemise osas laiemalt on ka meil veel palju ära teha. Näiteks, peab leidma võimalusi kaasata rahvast paremini kohaliku elu puudutavate otsuste tegemisse. Samuti saab riiki avatumaks muuta avaandmete abil avalikke teenuseid pakkudes. Arengukoostöös oleme näinud, et Eesti on jõuline hea valitsemise eest seisja ning eesistumise ajal saaks ennast arendades olla eeskujuks teistelegi riikidele.

 
Mõned huvitavad viited:
www.rti-rating.org
www.opengovstandards.org
www.politicsforpeople.eu
www.access-info.org

 

Autor: Evelin Andrespok, Arengukoostöö Ümarlaua poliitikaekspert

Arengukoostöö Ümarlaud on avalikes huvides tegutsev 29 arengukoostöö ja maailmahariduse valdkonna kodanikuühendust esindav organisatsioon.

Kommentaarid

  1. Liia Hänni

    13.05.2014 12:32

    Ideel on jumet,aga kõigepealt peaks valitsus näitama, et teema läheb siseriiklikult korda.

Kommenteeri