Võrgustik

Avatud valitsemise partnerluse kohalike omavalitsuste võrgustikuga (AVP KOV võrgustik) on oodatud liituma kõik Eesti vallad ja linnad, kes tunnustavad avatud valitsemise põhimõtteid ja on neid valmis konkreetsete tegevustega ellu viima.

Projekti 1. etapis  AVP KOV põhimõtete arutelul on oma valmisolekust võrgustikuga liituda teatanud järgmised kohalikud omavalitsused

LINNAD

Keila
Kuressaare
Viljandi
Tartu

VALLAD                                                                  

Haljala
Järva-Jaani
Mäksa
Rõuge

Palun teatage huvist  AVP KOV võrgustikus kaasa lüüa projektijuht Kristina Reinsalule, kristina@ega.ee .